Preaload Image

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ

AKADEMİK KADRO

Prof. Dr. Ahmet Coşar – Mühendislik Fakültesi Dekanı

İlgi alanları:

Veri tabanı yönetim sistemleri, büyük veri, duyarga ağları, bilgisayar ağları, ayrık optimizasyon, sorgu optimizasyonu, genetik algoritmalar, paralel algoritmalar.

Kısa Özgeçmiş: 

Ahmet Coşar 1986  yılında ODTÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümünden Lisans derecesini aldı. Yüksek Lisans ve Doktora derecelerini Bilkent (1988) ve Minnesota Üniversitesi (1996) Bilgisayar Mühendisliği bölümlerinden aldı. 2004 yılında Doçent ve 2014 yılında Profesör  ünvanlarını aldı. 2018 yılında ODTÜ’deki görevinden emekli olan Ahmet Coşar,  Türk Hava Kurumu Üniversitesi’nde profesör kadrosuyla çalışmaya başlamıştır.
İletişim:
Eposta:  cosar@thk.edu.tr
Tel: 444 84 58
Ofis:

Dr. Öğr. Üyesi Ender SEVİNÇ – Bölüm Başkanı

İlgi alanları:
Makina öğrenmesi, nöral ağlar, genetik algoritmalar, dağınık veri tabanı ve sorgu optimizasyonu, e-ticaret, XML

Ender Sevinç Lisans derecesini, Kara Harp Okulu Elektrik/Elektronik Bölümünden almıştır. Sonrasında, Yüksek Lisans ve Doktora derecelerini Orta Doğu Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümünden, sırasıyla 2000 ve 2009 yıllarında almıştır. Endüstriyel alanda son olarak, NATO JFTC /Polonya’da Simülasyon Mühendisi olarak 2016 yılında çalışmıştır. Ardından 2017 yılı içerisinde, Türk Hava Kurumu Üniversitesi’nde Dr. Öğr. Üyesi olarak akademik hayatına devam etmektedir. Çalışma ve yayın alanları; sorgu optimizasyonu, derin öğrenme ve genetik algoritmalardır.

Kişisel Sayfa

İletişim:
Eposta: esevinc[at]thk.edu.tr
Tel: 444 84 58 –  6054
Ofis: 169

Dr. Öğr. Üyesi Ayhan AKBAŞ

İlgi alanları:
Kablosuz Algılayıcı Ağları, Kablosuz Haberleşme, Bilgisayar Ağları, Mikroişlemciler ve Bilgisayar Mimarisi, Sayısal Tasarım, Gömülü Sistemler, Matematiksel Modelleme ve Optimizasyon

Dr.Ayhan Akbaş, Orta Doğu Teknik Üniversitesi  Elektrik ve Elektronik Mühendisliği bölümünden 1991’de lisans, 1995’te master dereceleri ile mezun oldu. Doktora eğitimini TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünde tamamladı. Lisans eğitimi sonrasında TÜBİTAK’ta ArGe Uzmanı olarak başladığı meslek hayatında, sırasıyla SIEMENS, Sun Microsystems ve NEC’te teknik ve idari pozisyonlarda görev aldı. 20 yılı aşkın bilişim  kariyerini, 2016’dan beri THK Üniversitesinde akademisyen olarak devam ettirmektedir.

Kişisel Sayfa

İletişim:
Eposta: ayhan.akbas[at]ceng.thk.edu.tr
Tel: 444 84 58 – 6053
Ofis: 158

Dr. Öğr. Üyesi Meltem Yıldırım İMAMOĞLU

İlgi alanları:
e-İhale, Birlikte Çalışılabilirlik,  e-Denetim,  Sürdürülebilir Süreç Yönetimi,  Veri Analizi ve İstatistik Çözümleri, Performans Yönetimi, Kurumsal Kaynak Planlaması, Karar Destek Sistemleri, Bulut Bilişim,Tedarik  Zinciri
Kısa Özgeçmiş: 
Hacettepe Üniversitesi İstatistik Bölümünde lisans ve ODTU Enformatik Enstitüsü Bilişim Sistemlerinde master derecesini tamamlamış ve Atılım Üniversitesi Mühendislik Sistemlerinin Modellenmesi ve Tasarımı Doktora Programını tamamlamıştır. Kamuda elektronik ihale, IT denetimi, Bulut Bilişim ve birlikte çalışabilirlik konularında, yurt içi ve yurt dışında çeşitli konferanslara katılmış, bildirileri yayınlanmış, uluslar arası kitaplarda makaleleri yer almıştır.  Bilgi ve iletişim teknolojileri sektöründe 15 yıllık deneyime sahip olup, ülke çapındaki tüm vergi dairelerinde uygulanan , e-Teftiş projesinin teknik koortinatörlüğünü yapmıştır.
İletişim:
Eposta: meltem.imamoglu[at]ceng.thk.edu.tr
Tel: 444 84 58 – 6050
Ofis: 158

Doç. Dr. E. Deniz TEKİN

İlgi alanları:

Soft Malzemelerin Modellenmesi, Nanomalzemeler, Nanobiyoteknoloji, Klasik ve Kuantum Mekaniksel Hesaplama Yöntemleri

Kısa Özgeçmiş: 

Dr. Tekin lisans derecesini KSÜ Fizik Bölümünde, doktora derecesini ODTÜ Fizik Bölümünde sırasıyla 2002 ve 2010 yıllarında tamamlamıştır. Doktorası sırasında, Kalifornia Üniversitesi Davis Kampüsü Kimya Mühendisliği ve Malzeme Bilimi Bölümünde, bir sene, tez çalışmalarının bir kısmını yürütmek üzere bulunmuştur. 2002-2010 yılları arasında ODTÜ Fizik Bölümünde araştırma görevlisi, 2011-2016 yılları arasında THKÜ Pilotaj Bölümünde yardımcı doçent, 2016-2017 yılları arasında Bilkent Üniversitesi UNAM’da doktora sonrası araştırmacı ve misafir araştırmacı olarak görev yapmıştır. Ekim 2017’de YÖK’ten doçentlik ünvanını almıştır. Ocak 2018’den beri THKÜ öğretim üyesi olarak çalışmaktadır.

Özgeçmiş

İletişim:
Eposta: edtekin[@]thk.edu.tr
Tel: 90 312 589 6046
Ofis: F157

Dr. Öğr. Üyesi Hakan Ezgi KIZILÖZ

İlgi alanları:

İnsan-Bilgisayar Etkileşimi, Kullanışlı Güvenlik, Kablosuz Algılayıcı Ağlar, Makine Öğrenmesi, Çok Amaçlı En İyileme

Dr. Hakan Ezgi Kızılöz, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (TOBB ETÜ) Matematik Bölümü’nden 2008 yılında mezun oldu. Lisans eğitiminin ardından aynı üniversitenin Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nden 2010 yılında yüksek lisans ve 2016 yılında doktora derecelerini aldı. Lisansüstü eğitimi boyunca TOBB ETÜ ve TED Üniversitesi’nde farklı derslere asistanlıklar yaptı. Ayrıca doktora eğitimi sürecinde mühendislik ve iktisat bölümleri öğrencilerine programlamaya giriş dersleri verdi. Dr. Hakan Ezgi Kızılöz’ün araştırma alanları kullanışlı güvenlik ve makine öğrenmesidir. Kablosuz algılayıcı ağlar ve kullanışlı güvenlik konularında yayınları vardır.

İletişim:
Eposta: hakan.kiziloz[at]ceng.thk.edu.tr
Tel: 444 84 58 –
Ofis: 169

Dr. Öğr. Üyesi Shadi Al SHEHABI

İlgi alanları:
Yapay Zeka, Veri Madenciliği, Veri Analizi, Bilgi Erişimi, Veri Görüntüleme

Kısa Özgeçmiş: 
Dr. Shadi Alshehabi Halep Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Matematik/Bilgisayar Bilimleri Bölümü’nden 1997 yılında mezun oldu. Yüksek lisans ve doktora derecelerini bilgisayar bilimleri alanında  Henry Poincaré Üniversitesi’nden sırası ile 2002 ve 2006 yıllarında aldı. 2006 ve 2013 yılları arasında Halep Üniversitesi ve Al-Mamoun Özel Ünversitesi’nde 7 yıl boyunca Yardımcı doçentlik görevini yaptı. Çalıştığı süre boyunca bilgisayar mühendisliği, sistem mühendisliği, uygulamalı matematik ve istatistik gibi birçok akademik alanda faaliyetler göstermiştir.

Özgeçmiş

İletişim:
Eposta: shadi.alshehabi[at]ceng.thk.edu.tr
Tel: 444 84 58 – 6051
Ofis: 173

Dr. Öğr. Üyesi Yuriy ALYEKSYEYENKOV

İlgi alanları:
Dijital Sinyal İşleme Sistemleri (Donanım ve Yazılım Gerçeklenmesi), Ayrık Mikroişlemci Sistemleri, Dijital Görntü İşleme Sistemleri, Dijital Spektrum Analizi

Kısa Özgeçmiş: 
Dr. Yuriy ALYEKSYEYENKOV master ve doktora derecelerini eski Kiev Politeknik Enstitüsünden (şimdiki Ukrayna Ulusal Teknik Üniversitesi) sırasıyla 1968 ve 1976 yıllarında almıştır. Doçentlik sertifikasını 1988 yılında aynı üniversiteden almıştır. 1969 ve 2002 yılları arasında Araştırmacı, Yardımcı Doçent, Doçent ve Direktör olarak Kiev Politeknik Enstitüsündeki Uzak Eğitim Merkezinde çalışmıştır. 1980 ve 1981 yıllarında Roma Üniversitesinde, 1991 yılında Trieste Üniversitesinde çalışmıştır (İtalya). Bu dönem boyunca çeşitli bilimsel projelerde yer almıştır, farklı uygulamalar için Sinyal İşleme Sistemleri tasarlamıştır. SSCB hükümetinden ödülleri vardır, Milano Politeknik Üniversitesi ve Trieste Üniversitesi tarafından onur madalyasıyla ödüllendirilmiştir. 2002 yılından beri Türkiyede çalışmaktadır (Başkent Üniversitesi, Çankaya Üniversitesi).

Özgeçmiş

İletişim:
Eposta: yuriy.alyeksyeyenkov[at]ceng.thk.edu.tr
Tel: 444 84 58 – 6048
Ofis:

Araştırma Görevlisi Sine CANBOLAT

İlgi alanları:

Veri tabanı tasarımı, yönetimi ve programlanması. Veri ambarı ve veri madenciliği. Yazılım geçerliliğinin test edilmesi ve onaylanması. Yazılım Mühendisliği.

Kısa Özgeçmiş: 
Sine Canbolat lisans derecesini Atılım Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölümünden 2012 yılında aldıktan sonra özel sektörde çalışmıştır. Halen Türk Hava Kurumu Üniversitesi Elektrik – Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nde Yüksek Lisans çalışmalarına devam etmektedir.

İletişim:
Eposta: sine.canbolat[at]ceng.thk.edu.tr
Tel: 444 84 58 – 6058
Ofis: 144

Araştırma Görevlisi Ufuk AYDAN

İlgi alanları:

Nesne yönelimli programlama, ISO/IEC 12207 Yazılım Yaşam Döngüsü Süreçleri, Yazılım Mühendisliği

Kısa Özgeçmiş: 
Ufuk AYDAN lisans derecesini Çankaya Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünden 2013 yılında almıştır. Çankaya Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünde yüksek lisans çalışmalarını tamamlamış olup, çeşitli akademik projelerde görev almıştır. Hacettepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nde doktora çalışmasını sürdürmektedir. 2015 ten beri THK Üniversitesinde araştırma görevlisi olarak çalışmalarına devam etmektedir.

İletişim:Eposta: ufuk.aydan[at]ceng.thk.edu.tr
Tel: 444 84 58 – 6057
Ofis: 144

Araştırma Görevlisi Özgür Ozan ŞEN

İlgi alanları:

Bilgisayar Grafiği, 3B Görüntüleme, Bilgisayar Animasyonları, Oyun Teknolojileri, Sanal Gerçeklik, Artırılmış Gerçeklik.

Kısa Özgeçmiş: 

Özgür Ozan Şen lisans derecesini Çankaya Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nden 2011 yılında, yüksek lisans derecesini de Hacettepe Üniversitesi Bilgisayar Animasyonu ve Oyun Teknolojileri Bölümü’nden 2015 yılında aldı. Halen Hacettepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nde doktora çalışmalarına devam etmektedir.

İletişim:
Eposta: ozan.sen[at]ceng.thk.edu.tr
Tel: 444 84 58 – 6057
Ofis: 144

Duyurular

CENG 200/300 Toplantısı

CENG200/300 dersleri için önbilgi vermek amacıyla Pazartesi (18.02.2019) saat...

CENG Bütünleme Sınavları Önemli Duyuru!

CENG 201, CENG 305, CENG 451, CENG 421, CENG 418...

CENG 495 Toplantısı

03.10.2018 tarihinde saat 12:30 CENG LAB ta CENG 495...

Tümleşik Eğitim Raporları Teslim Tarihi

Staj Raporlarının son teslim tarihi 05.10.2018’dir.

2018-2019 Güz Dönemi Açılacak Dersler

2018-2019 Güz Dönemi Açılacak Dersler listesi için tıklayınız

2018-2019 Güz Dönemi Ders Programı

2018 – 2019 Güz dönemi ders programı için tıklayınız.

Etkinlikler

Bitirme Tasarım Projesi II Sunumları (Bahar 2018)

CENG 496 Bitirme Tasarım Projesi 2 sunumları Pazartesi (11.06.2018) ...

IEEE THKU Öğrenci Kolu

Öğrenci Kolumuz Darrel Chong Öğrenci Aktiviteleri Ödüllerinde Bronz ödüle...

Bölüm Tanıtımı

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü